رسانه های خبری وابسته به سپاه و بسیج و صدا و سیما پس از چند ساعت سکوت، بسرعت مرگ قاسم سلیمانی در بمباران نیروهای آمریکایی در عراق را به ابزاری برای مهار ریزش های درونی نیروهای خود که پس از کشتار زحمتکشان کشور در آبان ماه گذشته بشدت تشدید شده بود، تبدیل کرده اند. آنها اجساد تکه پاره شده  در حمله آمریکا را در پایگاهها و مساجد بر صفحه های بزرگ دیجیتال نمایش می دهند و بساط گسترده عزاداری و در برخی موارد «راه پیمایی خودجوش» راه انداخته اند و همراه با آن تهدید به انتقام جویی می کنند. همان کسانی که صدها نفر را کشته اند و نه تنها جلوی عزای عمومی که حتی خصوصی داغداران را هم با اسیر کردن خانواده هایشان گرفتند، برای مرگ قاسم سلیمانی سه روز عزای عمومی اعلام کردند.

▪️حتی اگر تهدیدات خامنه ای و سایر سران نظام مبنی بر «انتقام سخت» رجزخوانی باقی بماند، بهره برداری از اقدام آمریکا برای تحت الشعاع قرار دادن جنایات نظام در ابان ماه گذشته، به حاشیه کشاندن جنبش دادخواهی و تشدید بیرحمانه سرکوب ها غیرقابل تردید است و همین حالا کلید خورده است. از آن هم  آشکارتر این است که فضای رویارویی میان دو کشور تشدید شده است.

▪️تشدید فضای رویارویی و بازگشت به لبه پرتگاه جنگ، اگر چه ممکن است برای قاتلان مردم و رهبرشان فرصتی برای فرافکنی و برای ترامپ فرصتی برای بهره برداری تبلیغات انتخاباتی، پرده پوشی استیضاح و سایر رسوایی‌ها و ناکامی ها فراهم کند، اما مردم ایران و جنبش بزرگ دادخواهی و مطالباتی را هر چه بیشتر زیر سیطره نظامیان و امنیتی ها می کشاند و پیکار مستقل ضد دیکتاتوری را تضعیف می کند.

▪️تجربه خونبار خاورمیانه موید آن است که آزادی با بمباران، موشک باران و قتل عام مردم با دوشکا به دست نمی آید، بلکه محصول اقدام مستقیم آگاهانه میلیونها شهروند مطالبه گر و شکل گیری اقدام توده ای معطوف به حذف کامل دیکتاتوری و تاسیس نظامی دموکراتیک و مبتنی بر خودحکومتی مردم است.

▪️چنین رویکردی مستلزم دست رد زدن به همه نیروهای جنگ طلب و حامی دیکتاتوری و مبارزه برای آزادی و دموکراسی از موضع مستقل و بر پایه منافع اردوی بزرگ دهها میلیونی کار و زحمت کشور است.