در ادامه کوشش آبه نخست وزیرژاپن برای هموارکردن راه مذاکره یین دو طرف در جهت کاستن و حل بحران منازعات ایران و آمریکا والبته ناکامی وی پس از آن که برای رژیم ایران روشن شد حامل هیچ پیشنهادواجد امتیازمشخص در جهت گشودن تنگناهای تحریم های حداکثری نیست؛ این بارمکرون و اروپا واردمیدان شده اند. آنها بجای فعال کردن ماشه هسته ای در پی کاهش تعهدات برجامی رژیم ایران که قبلا نسبت به آن هشدارداده بودند و جز در راستای دوقطبی کردن بحران ایرن و آمریکا نبود، برآن شدند که اکنون لازم است تلاش های خود را حول کنترل بحران و حفظ برجام که از نظرآنها برای اروپا و جهان حیاتی است متمرکزکنند. هدف مکرون گشودن راهی برای خروج از بن بست خطرناک کنونی است که در آن قاره سبزآسیب پذیرتر از دیگران است. اروپا که مخاطب اصلی تهدیدها و اولتیماتوم های زمان بندی شده حکومت ایران هم است، برای خودش محرزشده که بدلیل تحریم های ثانوی آمریکا و پیوندهای اقتصادی عمیق اش با آنسوی اتلانتیک قادر به نجات برجام از طریق فعال کردن سازوکارمالی که مستلزم گشایشی در فروش نفت و کانال های بانکی است نیست. از سوی دیگر با توجه به وضعیت و شرایط کنونی که در آن رویکردتهاجمی تهران و تردید و سرگردانی دولت ترامپ در واکنش به آن به دلیل تبعات خارج از کنترلش و اختلافات درونی مشاوران و هیأت دولت خود هست، و کسانی چون مایک پنس از آن به عنوان خویشتن داری دولت آمریکا نام می برند و به دولت ایران هشدار می دهند که نسبت به آن مرتکب سوء تعبیرنشوند، امانوئل مکرون شرایط را برای گشودن راهی به جلو برای مذاکره مناسب یافته است و برهمین پایه تلاش متمرکزی را در دستورکاردپیلماسی فرانسه (و البته به نیابت از اروپا) قرارداده است: 

این تلاش از یکسو در صحبت با ترامپ برای جلب توافق وی جهت میانجیگری و از سوی دیگر با روحانی در یک گفتگوی یکساعته صورت گرفته است که طبق آن روحانی علیرغم خروج آمریکا از برجام برای نخستین بار با گفتگوی با آمریکا در قالب ۵+۱ به شرط لغوتحریم ها (اگر آن را رمززدائی کنیم به معنی کاهشی در تحریم صورت گرفته است) مواففت کرده است و عراقچی درکنفرانس سه نفره اخیر در همین رابطه اظهارداشته است که گرچه آمریکا از برجام خارج شده است اما در شرایطی که تحریم ها را لغوکند می تواند مجددا به مذاکرات برگردد. آنچه که از مفادصحبت های مکرون با روحانی روشن می شود، وعده ای است که به روحانی داده مبنی برتلاش برای کاهش فشارهای حداکثری اقتصادی آمریکا ( لغو بخشی از تحریم ها مثل دوره ما قبل از لغو مجوز۸ کشورخریدارنفتی و نظایرآن). بنابراین مصداق مشخص لغوتحریم ها برای شروع گفتگو درهمین حدوحدودهاست که باید به عنوان مبنای آغاز مذاکرات فرضی باشد. نا گفته نماند که دولت ترامپ نشان داده است با شروع فعالیت انتخاباتی خود و در حالی که مشغول مذاکره با طالبان برای خروج از افغانستان است و البته وعده های انتخاباتی خود تا آن جا که می تواند مایل به ورودجنگی تازه در خاومیانه و با ابران که معلوم نیست چه ابعاد و پی آمد خواهد داشت نیست. در حقیقت برگ برنده مکرون و در تفاوت با تلاش آبه این بارظاهرا آن است که می خواهد با دست باصطلاح پر یعنی با هویجی به یک دست و البته چماقی بدست دیگر یعنی همان تحریمی که وجود دارد وارد میدان شود (اکر که فی الواقع ترامپ واقعا به او این اجازه را داده باشد و یا اگرداده باشد زیرش نزند که همواره امکانش وجود دارد).

در همین رابطه مکرون در همان گفتگو با روحانی از وعده تمرکز۹ روزه برای پیگیری برای این طرح سخن به میان آورده و سریعا نیز مشاورخود را روانه ایران کرده است که فردا با شمعخانی دیدار و گفتگو خواهد داشت ....

 

بهرحال باید دید که آیا پنجره ای برای مذاکرات و کاهش تب بحران ولو به شکل موقت ایجاد خواهد شد یا نه؟ آن چه که در این میان قابل توجه است سکوت تاکنونی خامنه ای و سرداران و مقامات اصول گرا پیرامون این طرح و مذاکرات است که احتمالا منتظرنتیجه مقدماتی آن هستند. البته نباید فراموش کنیم که از دو طرح و سناریوی حداقلی و حداکثری رژیم، سناریوی نخست و حداقلی آن در مقابله با بن بست برجام و فشارهای حداکثری و بی وقفه دولت آمریکا، در سه مؤلفه اصلی توسل به کاهش تعهدات برجامی و توسل به حربه تهدیدکاهش زمان گریزهسته ای (افزایش غنی سازی وسایرملحقات آن)، ناامن کردن صدورنفت و تنگه هرمز و دریای عمان، و عملیات نیابتی در منطقه از عراق تا یمن و... است در درجه اول با هدف تقویت قدرت چانه زنی ببادرفته و تغییرمعادله باخت باخت کنونی است ونیز ضمن کاستن از فشارسنگین و بسیارفرساینده اقتصادی، خریدزمان برای انتظارکشیدن سرنوشت ترامپ در پایان دوره اول ریاست جمهوری... البته دوره پرتپ و تابی است که حکومت اسلامی در عین حال آن را فرجه مناسبی برای رویکردهای تهاجمی خود جهت کاهش فشارها می داند. نهایتا باید گفت که رژیم ایران در شرایطی نیست که اگر واقعا پنجره ای برای کاهش تحریم ها گشوده شود، از آن استقبال نکند. خودرژیم هم می داند که در صورت شکست سناریوی اول ورودبه سناریوی حداکثری بسیارهزینه سازخواهد بود و می تواند به معنای ورودبه حرکت در منطقه کور و نامعلوم و چه بسا حکم عملیات انتحاری را داشته باشد. اما ابهام اصلی واقعیت وعده عقب نشینی محدود ترامپ و یا بفرض آن که به مکرون چراخ سبزنشان داده باشد، ثبات آن و کلا دشواری این عقب نشینی برای کسی که با حربه قدرت نمائی حداکثری واردمیدان شده، بویژه با توجه به حضورکسانی در اطرافش که خودوی صراحتا آن ها را بازهای جنگ طلب خوانده است.

 

تقی روزبه ۰۹/۰۷.۲۰۱۹

 

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر 

در همدردی با مردم سیستان و بلوچستان و در همبستگی با جنبش انقلابی برای سرنگونی رژیم اسلام و سرمایه

همزمان با گسترش تظاهرات و تدارک برای سازماندهی اعتصاب عمومی،

کمک رسانی به سیل زده گان را از یاد نبریم! 

سازمان ما از همه انسانهای ازاده در داخل و خارج از کشور میخواهد که کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را مستقلا سازماندهی و به دست مردم محروم بلوچستان و سایر مناطق سیل زده برسانند.

--------------------------------------------

اطلاعیه مشترک نیروهای کمونیست و چپ 

جنبش آبان ماه ادامه دارد!

"جمهوری اسلامی نابود باید گردد"!

ما شش حزب و سازمان کمونیست و چپ، ضمن اظهار همدری با بازماندگان تراژدی سقوط هواپیما و جانباختن ١٧٦ انسان بیدفاع اعلام میکنیم که خامنه ای و بالاترین مقامات جمهوری اسلامی بجرم چهار دهه نسل کشی، بجرم کشتار ١٥٠٠ نفر از عزیزانمان در آبانماه ٩٨ و بجرم کشتار مردم عادی در واقعه اخیر باید محاکمه شوند. ما از مبارزات انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی قاطعانه حمایت میکنیم و خود را بخشی از این مبارزه برحق میدانیم. از نظر ما پایان دادن فوری به مصائب و مشقات دهها میلیون مردم ایران و منطقه در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار یک دولت انقلابی و کارگری است.

-------------------------------------------

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

جنایت جنگی رژیم اسلامی علیه هواپیمای مسافربری

و تداوم جنبش انقلابی در ایران

ما ضمن ابراز اندوه و همدردی عمیق با خانواده جانباختگان فاجعه ساقط کردن هواپیمای مسافربری، نسبت به عروج مجدد و تداوم جنبشهای اعتراضی و انقلابی  و اشتعال بیش از پیش آن در ایران تردیدی نداریم. این تظاهرات مردمی و ضداستبدادی عمومی و ضد سرمایه داری جاری، بیش از هر زمان لازم است با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان گره بخورد و با موجی از اعتصابات عمومی و سیاسی کارگری و مردمی پیوند زده شود. تقویت یا ایجاد تشکلهای کارگری در محیط کار و شوراها و تشکلهای مردمی در محلات و محیط زندگی، باید بیش از هر زمان در دستور کار فعالین پیشرو قرار گیرد. تنها با تقویت عنصر سازماندهی ، تشکیلات و هماهنگی است که میتوان اعتراضات پراکنده و یا خیزشهای مقطعی را به سوی یک انقلاب مداوم سوق داد.

------------------------------------------------------

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

درباره ترور قاسم سلیمانی 

دور جدید رویارویی ایران و امریکا و مخاطرات آن برای مردم خاورمیانه و جنبش های اجتماعی 

براى  تماس با ما لطفا از آدرسهاى زير استفاده كنيد
 
contact@rahkargar.com

دفتر یادبود جانباختگان راه کارگر

سرنوشت تاریخی آموزه‌ی کارل مارکس : و.ا. لنین ترجمه‌ی رسول قنبری
راه رستگاری از نولیبرالیسم : جورج مونبیو ترجمه‌ی محمود حایر
فروریزش سرمایه‌داری جهانی: برآمدن چپ رادیکال : سمیر امین
سرمایه‌داری شکست خورده است؛ بعدش چه؟ جان بلامی فاستر
کار غیرمادی : ولفگانگ فریتز هاگ ترجمه‌ی حسن آزاد
مرکز کارگری لاتینی ها در نیویورک : دیوید لوین ترجمه: نسرین ابراهیمی
زنجیره‌های جهانی کالا و نوامپریالیسم: جان بلامی فاستر و دیگران
این بحرانِ سرمایه‌داری، ساختاری است : گفت‌وگو با سمیر امین ترجمه‌ی کمال اطهاری
تلویزیون برابری در یوتیوپ