مهر آفاق مقیمی نیاکی

امروز برگی دیکر از دفتر واقعیت به رویم گشوده شد، هر چند آگاه بودم که لمس کردن
و چشیدن واقعیات موجود زندگی با آنچه در ذهن پرورش میدهی متفاوت است. در واقع
بهم پیوستگی و تنیدگی دیالکتیکی ذهنیت و عینیت و ر ابطه جدائی ناپذیر آنها از
یکدیگر رهنمون راه سوسیالیسم واقعی است نه رویای مه آلود ره گم کرده.
امروز نظاره گر حرکتی در کشوری بودم که شاید اگر از نزدیک لمس نمیکردم در باورم
نمی گنجید. دولت سوئد مهماندار نماینده رژیمی بود که چند روزی پس از غصب
انقلاب 57 کشتار را سر لوحه کار خود قرار داد. این کشتارها و جنایات از اعدام
مسئولین حکومت پیشین شروع شد که پله اول بود و بلافاصله در بیست و هشتم مرداد
۵٨ در کردستان و بعد در ترکمن صحرا و کشتار سالهای 60 تا سال ۶٧ که حاکمان
جهل و سرمایه بر حکم های داده شده خود خط بطلان کشیدند و نسل کشی دیگری را در
تاریخ جهان ثبت کردند.
اما مبارزان راه آزادی با جانفشانی ققنوس وار از آتش سر برآوردند تا پیام آور آزادی
کارگران، زحمتکشان و آزایخواهان باشند. جنایتکاران حاکم با فشار و افشاگری
..بازماندگان ، بدون پاسخگوئی مجبور به پذیرش اعدامها شدند
فرستاده جهل و ارتجاع و مهمان دولت سوئد هنوز منکر اعدامها وزندانیان سیاسی
درایران است. با ورود ظریف به سوئد به وضوح قابل مشاهده بود که سرمایه داری
چگونه به منافع خود میاندیشد، آری در جائی که منافع وجود دارد بر هر چه انسانیت
و انسان بودن است خط بطلان میکشند.
امروز همه راهها بسته بود از ایستگاه قطار جو نظامی کاملا حس میشد و در مسیر
راه پلیسهای مجهز در حال آماده باش با تجهیزات کامل با اسب و سگهای تربیت شده
به خیابان آمده بودند. فقط تانک و توپ را کم داشتند. آنها نمی خواستند که گوش
نماینده فاشیست ، هیچ صدای اعتراضی را بشنود، غافل از اینکه سالهاست که
گوشهای او کر است. او خادم نظام سرمایه داری و امپریالیسم است. ظریف منکر هر
گونه اعدام و زندانی سیاسی شده است.
و اگر این حرکت را از نزدیک در کشوری که مدعی آزادی است نمی دیدم در باورم
نمی گنجید که چگونه دولتهای سرمایه داری مدعی آزادی و دمکراسی از فاشیستها

استقبال میکنند و با مردم زخم خورده و جان بدر برده از دست همین فاشیستها رفتار
سرکوبگرانه ای دارند. بدین ترتیب یک بار دیگر با روشنی دریافتم که در اندیشه
دیالکتیک ماتریالیستی ذهنیت مبتنی بر عینیت است و عینیت آن است که در نظام
سرمایه داری در جائیکه صحبت منافع و سود در میان است انسانیت جایگاهی ندارد.

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر 

در همدردی با مردم سیستان و بلوچستان و در همبستگی با جنبش انقلابی برای سرنگونی رژیم اسلام و سرمایه

همزمان با گسترش تظاهرات و تدارک برای سازماندهی اعتصاب عمومی،

کمک رسانی به سیل زده گان را از یاد نبریم! 

سازمان ما از همه انسانهای ازاده در داخل و خارج از کشور میخواهد که کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را مستقلا سازماندهی و به دست مردم محروم بلوچستان و سایر مناطق سیل زده برسانند.

--------------------------------------------

اطلاعیه مشترک نیروهای کمونیست و چپ 

جنبش آبان ماه ادامه دارد!

"جمهوری اسلامی نابود باید گردد"!

ما شش حزب و سازمان کمونیست و چپ، ضمن اظهار همدری با بازماندگان تراژدی سقوط هواپیما و جانباختن ١٧٦ انسان بیدفاع اعلام میکنیم که خامنه ای و بالاترین مقامات جمهوری اسلامی بجرم چهار دهه نسل کشی، بجرم کشتار ١٥٠٠ نفر از عزیزانمان در آبانماه ٩٨ و بجرم کشتار مردم عادی در واقعه اخیر باید محاکمه شوند. ما از مبارزات انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی قاطعانه حمایت میکنیم و خود را بخشی از این مبارزه برحق میدانیم. از نظر ما پایان دادن فوری به مصائب و مشقات دهها میلیون مردم ایران و منطقه در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار یک دولت انقلابی و کارگری است.

-------------------------------------------

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

جنایت جنگی رژیم اسلامی علیه هواپیمای مسافربری

و تداوم جنبش انقلابی در ایران

ما ضمن ابراز اندوه و همدردی عمیق با خانواده جانباختگان فاجعه ساقط کردن هواپیمای مسافربری، نسبت به عروج مجدد و تداوم جنبشهای اعتراضی و انقلابی  و اشتعال بیش از پیش آن در ایران تردیدی نداریم. این تظاهرات مردمی و ضداستبدادی عمومی و ضد سرمایه داری جاری، بیش از هر زمان لازم است با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان گره بخورد و با موجی از اعتصابات عمومی و سیاسی کارگری و مردمی پیوند زده شود. تقویت یا ایجاد تشکلهای کارگری در محیط کار و شوراها و تشکلهای مردمی در محلات و محیط زندگی، باید بیش از هر زمان در دستور کار فعالین پیشرو قرار گیرد. تنها با تقویت عنصر سازماندهی ، تشکیلات و هماهنگی است که میتوان اعتراضات پراکنده و یا خیزشهای مقطعی را به سوی یک انقلاب مداوم سوق داد.

------------------------------------------------------

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

درباره ترور قاسم سلیمانی 

دور جدید رویارویی ایران و امریکا و مخاطرات آن برای مردم خاورمیانه و جنبش های اجتماعی 

براى  تماس با ما لطفا از آدرسهاى زير استفاده كنيد
 
contact@rahkargar.com

دفتر یادبود جانباختگان راه کارگر

سرنوشت تاریخی آموزه‌ی کارل مارکس : و.ا. لنین ترجمه‌ی رسول قنبری
راه رستگاری از نولیبرالیسم : جورج مونبیو ترجمه‌ی محمود حایر
فروریزش سرمایه‌داری جهانی: برآمدن چپ رادیکال : سمیر امین
سرمایه‌داری شکست خورده است؛ بعدش چه؟ جان بلامی فاستر
کار غیرمادی : ولفگانگ فریتز هاگ ترجمه‌ی حسن آزاد
مرکز کارگری لاتینی ها در نیویورک : دیوید لوین ترجمه: نسرین ابراهیمی
زنجیره‌های جهانی کالا و نوامپریالیسم: جان بلامی فاستر و دیگران
این بحرانِ سرمایه‌داری، ساختاری است : گفت‌وگو با سمیر امین ترجمه‌ی کمال اطهاری
تلویزیون برابری در یوتیوپ