آیا رهبری جنبش اجتماعی در راه، خود را از پس باز هم حماسه ای، به جامعه معرفی می نماید؟

فضای یاس و ناامیدی عمومی از پس چند جنبش عمومی، نمایانگر فقدان رهبری منسجم و انقلابی در حالت قلیان عمومی ولی حضور موقعیت انقلابی است.


*  *  *
شهریوری دیگر از راه رسید و از پس مردادی گران و جان فشانی هزاران مجاهد، با قتل عام اسیران از اردوی چپ (مرداد و شهریور ۱۳۶۷) جنایت کامل شد. یادمان اسیرکشی ۶۷ را این‌بار در لوای مطلبی دیگر پی گرفته‌ام که بی تردید اشاره‌ای است به علت بین‌المللی ظهور مجدد اسلام سیاسی در ایران و منطقه خاور نزدیک و همچنین دریچه‌ای است برای بررسی اوضاع کشمکش‌های جدید و قدیم امریکا علیه رقبای تازه نفس که نقش به‌سزایی در حوزه سیاسی ایران دارد.
*   *   *
من نیز همراه برخی مبارزین راه آزادی و رفاه مردم ایران هستم که معتقدند احتمالا جرقه‌های آغاز نبردی رویاروی به مثابه شروع درگیری همه جانبه علیه رژیم، از سکوی تنبیه تاریخی مسببین کشتار ۶۷ می‌گذرد. که هر نبردی سرنوشت‌ساز را جرقه‌ای ضروری است که معنای آخرین تغییر نظام سیاسی موجود است. که سرنوشت سیاسی مردم ایران در هر پیچ تند سیاسی و در تاریخ معاصر این سرزمین را عمدتا دخالت‌های ارباب سرمایه جهانی و به نیابت از آن امپریالیست‌ها رقم زده‌اند. از سقوط قاجاریه تا ظهور پهلوی اول و دوم و از کودتای علیه دولت ملی دکتر مصدق تا کنفرانس گوادالوپ و اکنون باید دید این مسئول و عامل اصلی تعیین تکلیف واپسین جنبش‌های مردمی در چه شرایطی است و سرنوشت کشمکش‌های بین‌المللی چیست تا قطب نمای ما باشد در نگاهی به آینده و سرنوشت یک جنبش اجتماعی دیگر.
*   *   *
ایالات متحده امریکا به عنوان مهم‌ترین عامل کوچه باز کردن برای اردوی خمینی، هم‌اکنون در تلاش حفظ رژیم اسلامی است به گونه‌ای که آن را می‌پسندد و جامعه سرمایه جهانی برای آن آینده‌ای می‌بیند. این مسپله اما که در بروز جنبشی اجتماعی و تازه نفس اما که جایگرین‌هایی در نظر می‌گیرد که به همراه موءتلفین اروپایی خود، از گسترش جنبش به تکان‌های جدی و ضدساختاری جلوگیری نماید. که تغییرات سیاسی در ایران همواره از رشد تضادهای اجتماعی و برخوردهای طبقاتی آغاز شده (چون همه‌جای دیگر جهان) و در آرزوی آزادی و استقلال اما که مغلوب خواست و برنامه امپریالیست‌ها شده‌است. من معتقدم که اوضاع به‌شدت طوفانی درون رژیم اکنون با دور جدیدی از تغییرات جدی در سیاست جهانی کاخ سفید و متحدین مواجه شده است. که ایالات متحده امریکا تقریبا هر نیم قرن یکبار و در تاریخ معاصر خود دست به تغییرات بنیادی در به روز کردن سیاست‌های اقتصادی و در آن جهت تکنولوژی جدید به منظور مهار و منکوب کردن حریفان زده است. این سررسید به روز سازی تکنولوژی برتر از زمان بوش پدر شروع شد و هدف آن مجددا به حاشیه راندن تکنولوژی‌های تولیدی است تا رقبا دوباره در چاه نیاز به آن سقوط کنند. در این معادله امریکا همواره و برای کمک تکنولوژیک و سهیم سازی رُقبا در بازار جهانی، بخشی از خط تولیدی و بزرگ‌ترین شرکت‌های مربوطه را در خاک حریف از آن خود کرده‌است. که مالکیت بر بخش بزرگی از شرکت‌های تولیدی ژاپنی و چینی از دهه ۷۰ میلادی گویای مطلب است. که امریکا سلطه بی دریغ نظامی خود را بر جهان همواره با برتری تکنولوژیک و مالکیت جدی تولیدی بخشی از خط تولید جهانی تکمیل نموده است. این سلطه و مالکیت جهانی مجددا اکنون اما که به تنگ نفس افتاده‌است.
*   *   *
جنگ عراق و حمله به افغانستان مرکز ثقل شکست سیاسی کاخ سفید نامیده می‌شود و درگیری‌های امریکا در چند نقطه از جهان بدان افزود و اگر کورپوریشن‌‌های امریکایی منفعت نجومی بردند ولی مردم امریکا تنها ۶ تریلیون دلار در عراق باختند! تحلیل گران معتقدند که اساس درگیری امریکا علیه چین نشان از رسیدن دوره جدیدی از تغییرات بنیادی در خط تکنولوژی و دست‌آوردهای نوین امریکا دارد که آن را به شرطی حاضر به همکاری می‌شود که مالکیت بیشتری در صنایع حریف بدست آورد. اگر امریکا اهرم لازم را داشته باشد موضوع دیگر است ولی اگر زمستان امسال و بحرانی دیگراز راه رسد (که نشانه‌های آن حاضر است) و سود سرمایه سقوط مجدد کند آنگاه همگرایی موقت با چین میسر می‌شود و شرایط سخت‌تر برای نظام اسلامی!
در این تصویر دنیای جنوب با هر رنگ و لعاب سیاسی که باشد نمی‌تواند به روال گذشته ادامه راه سیاسی دهد و بی‌شک باید در جهت تغییرات بین‌المللی گردش نقدینگی از یک طرف و تقسیم بازار و معادلات تولید و توزیع از سوی دیگر، معلولی باشد از علت این تغییرات در راس هرم سرمایه جهانی. چه امریکا در این زمستان به تعامل با چین برسد یا نه، اما که تغییرات در جهان جنوب و از راه مقاومت‌های مدنی و ائتلاف اجزای بورژوازی با هم، نمی‌تواند وضع موجود را به نفع زحمتکشان تغییر دهد. که گسست از وضع موجود و آن هم در جهان جنوب چون ایران راهی جز برآمد جنبش انقلابی حاضر به پرداخت هزینه ندارد. فعلا نیروهایی که تحت عنوان جمهوری خواه فعالند و به قول مارکس (در نبردهای طبقاتی در فرانسه) چیزی جز نظم کهن بورژوایی را منهای تاج شاهی نمی‌خواهند! نظام سیاسی در ایران اگر همواره تابعی از مُقدرات جهانی و منافع امپریالیست‌ها بوده، پس آغاز رهایی از این اوضاع جز نبردی دو سویه (علیه ارتجاع تروریستی و حامی امپریالیستی) نمی‌تواند باشد.
*    *    *
ایالات متحده امریکا هم‌اکنون در حال گذار از تولید قرن بیستمی به ورود به سامانه سلطه مالکیت بر خط تولید جهانی از طریق خرید ۵۱ درصدی عمده کارخانجات بزرگ دنیاست. دراین راستا بودجه نظامی امپراطوری باید کاهش یابد و این را حتی دموکرات‌های امریکا صراحتا عنوان کرده‌اند. سیادت گردش نقدینگی در جهان از دست امریکا رها می‌شود و اگر هزینه‌های نظامی امریکا و در نتیجه‌ی فربه نمودن کنسرسیوم‌های نظامی ادامه یابد، چین ارباب نقدینگی می‌شود. در این شرایط امریکا حاضر به لشگرکشی نه به ایران و نه حمایت از آن را دارد و فقط بقای جمهوری اسلامی و حمایت از اصلاح طلبان امتحان پس‌داده از این اراده ناشی شده‌است. که جنبش انقلابی ایرانیان می‌تواند با جرقه‌ای مجددا آغاز شود و تنبیه آدم‌کشان و طناب‌کشان عضو هیئت مرگ در سراسر ایران می‌تواند آغازی برآن باشد. آیا نیرویی که بتواند به مدیریت این جنبش انقلابی و آینده‌سازی آن را تامین کند در دسترس است. آیا طیفی از انقلابیون جوان آمادگی سازماندهی جنبشی را دارند که سرآغازی بر تکان اگر نه جهانی که منطقه‌ای باشد و بسیج نیروها و اتحادها اگر در این راستا و مبارزه‌ای جدی در جریان باشد، جای بسی شادی خواهد بود که در غیر این‌صورت، تئاتر وحشت جمهوری اسلامی و بورژوازی گندیده در تصاویر مختلف ادامه خواهد داشت. امریکا در جنگی دوران ساز علیه رقبا و برای تمدید سلطه تجاری، نظامی و سیاسی بر جهان است.
در این تصویر تعامل با چین و روسیه علیه بقای جمهوری اسلامی است و نیروهای اپوزیسیون برای جلب نظر کاخ سفید و نوکری آن آب در هاونگ می‌کوبند و بر باد گره می‌زنند که سرنوشت بین‌المللی و سیاسی ایران در جایی دیگر رقم می‌خورد. آیا ما به تفسیر اوضاع ادامه می‌دهیم و همراه نیمای جاودان تکرار می‌کنیم: «داروَک، کِی می‌رسد باران؟» و یا دست به سازماندهی و تعرض می‌زنیم. که جنبش کارگری، زنان و دانشجویان، بیکاران و زحمتکشان را تشکیلاتی انقلابی و اهل مبارزه و هزینه‌دهی لایق است تا مدیریت این‌بار جنبش اجتماعی مردم ایران دستخوش امیال غارتگران جهانی نشود

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر 

در همدردی با مردم سیستان و بلوچستان و در همبستگی با جنبش انقلابی برای سرنگونی رژیم اسلام و سرمایه

همزمان با گسترش تظاهرات و تدارک برای سازماندهی اعتصاب عمومی،

کمک رسانی به سیل زده گان را از یاد نبریم! 

سازمان ما از همه انسانهای ازاده در داخل و خارج از کشور میخواهد که کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را مستقلا سازماندهی و به دست مردم محروم بلوچستان و سایر مناطق سیل زده برسانند.

--------------------------------------------

اطلاعیه مشترک نیروهای کمونیست و چپ 

جنبش آبان ماه ادامه دارد!

"جمهوری اسلامی نابود باید گردد"!

ما شش حزب و سازمان کمونیست و چپ، ضمن اظهار همدری با بازماندگان تراژدی سقوط هواپیما و جانباختن ١٧٦ انسان بیدفاع اعلام میکنیم که خامنه ای و بالاترین مقامات جمهوری اسلامی بجرم چهار دهه نسل کشی، بجرم کشتار ١٥٠٠ نفر از عزیزانمان در آبانماه ٩٨ و بجرم کشتار مردم عادی در واقعه اخیر باید محاکمه شوند. ما از مبارزات انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی قاطعانه حمایت میکنیم و خود را بخشی از این مبارزه برحق میدانیم. از نظر ما پایان دادن فوری به مصائب و مشقات دهها میلیون مردم ایران و منطقه در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار یک دولت انقلابی و کارگری است.

-------------------------------------------

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

جنایت جنگی رژیم اسلامی علیه هواپیمای مسافربری

و تداوم جنبش انقلابی در ایران

ما ضمن ابراز اندوه و همدردی عمیق با خانواده جانباختگان فاجعه ساقط کردن هواپیمای مسافربری، نسبت به عروج مجدد و تداوم جنبشهای اعتراضی و انقلابی  و اشتعال بیش از پیش آن در ایران تردیدی نداریم. این تظاهرات مردمی و ضداستبدادی عمومی و ضد سرمایه داری جاری، بیش از هر زمان لازم است با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان گره بخورد و با موجی از اعتصابات عمومی و سیاسی کارگری و مردمی پیوند زده شود. تقویت یا ایجاد تشکلهای کارگری در محیط کار و شوراها و تشکلهای مردمی در محلات و محیط زندگی، باید بیش از هر زمان در دستور کار فعالین پیشرو قرار گیرد. تنها با تقویت عنصر سازماندهی ، تشکیلات و هماهنگی است که میتوان اعتراضات پراکنده و یا خیزشهای مقطعی را به سوی یک انقلاب مداوم سوق داد.

------------------------------------------------------

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

درباره ترور قاسم سلیمانی 

دور جدید رویارویی ایران و امریکا و مخاطرات آن برای مردم خاورمیانه و جنبش های اجتماعی 

براى  تماس با ما لطفا از آدرسهاى زير استفاده كنيد
 
contact@rahkargar.com

دفتر یادبود جانباختگان راه کارگر

سرنوشت تاریخی آموزه‌ی کارل مارکس : و.ا. لنین ترجمه‌ی رسول قنبری
راه رستگاری از نولیبرالیسم : جورج مونبیو ترجمه‌ی محمود حایر
فروریزش سرمایه‌داری جهانی: برآمدن چپ رادیکال : سمیر امین
سرمایه‌داری شکست خورده است؛ بعدش چه؟ جان بلامی فاستر
کار غیرمادی : ولفگانگ فریتز هاگ ترجمه‌ی حسن آزاد
مرکز کارگری لاتینی ها در نیویورک : دیوید لوین ترجمه: نسرین ابراهیمی
زنجیره‌های جهانی کالا و نوامپریالیسم: جان بلامی فاستر و دیگران
این بحرانِ سرمایه‌داری، ساختاری است : گفت‌وگو با سمیر امین ترجمه‌ی کمال اطهاری
تلویزیون برابری در یوتیوپ