ویژه نامه خیزش انقلابی ژینا

(درج مطالب زیر ضرورتا به معنای پذیرش تمامی نطقه نظرات نویسندگان این مطالب نیست- سایت راه کارگر) ویژه نامه خیزش انقلابی ژینا خودپویی، دخالت آگاهانه و تداوم تداوم هر وضعیت انقلابی به رغم مکانیسم اجتناب‌ناپذیری که شکل‌گیری آن را ممکن می‌سازد نیازمند دخالت آگاهانه‌ی عناصر فعال در آن است. خودپویی اساساً به این معنا نیست که شرکت‌کنندگان در آن از بیان راهکارهای مناسب و مقتضی دست بشویند و بگذارند تا خود جنبش مسیر حرکت خود را بیابد. همین شرکت فعالانه برای این‌که پویایی یک جنبش … ادامه خواندن ویژه نامه خیزش انقلابی ژینا