قطعنامه کنگره 26 سازمان راه کارگر مربوط به افغانستان و منطقه

  در تاریخ معاصر افغانستان کودتای حزب پرچم و خلق و سپس اشغال این کشور از سوی نظامیان شوروی و در پی آن حمله نظامی امریکا و هم پیمانان آن به افغانستان، از جمله، به هدف جلوگیری از نفوذ شوروی در این کشور، همگی در قدرت گیری طالبان و وضعیت فلاکت بار کنونی  مردم افغانستان نقش تعیین کننده داشته است. دستاویز این تجاوزات « دفاع از آزادی و دمکراسی »، « دفاع از برابر حقوقی زنان با مردان » و « مبارزه با تروریسم » … اعلان … ادامه خواندن    قطعنامه کنگره 26 سازمان راه کارگر مربوط به افغانستان و منطقه