قطعنامه کنگره 26 سازمان راه کارگر درباره جنبش زنان  

– سردمداران رژیم اسلامی ایران – چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب – آرزو داشتند که نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان را در صورت امکان، به پستوی خانه برانند. رویای آنها این بود که همان بلایی را بر زنان نازل کنند که طالبان و داعش و… بر سر زنان آورده اند. در همین راستا بود که “فرمان حجاب اجباری” را سه هفته پس از انقلاب بهمن به اجرا گذاشتند و اوباش حزب الهی در کوچه ها و خیابانها، روسری را با … ادامه خواندن   قطعنامه کنگره 26 سازمان راه کارگر درباره جنبش زنان