سند کنگره ۲۶ سازمان راه کارگر در رابطه با محیط زیست

بحران زیستبومی در حال حاضر  یکی از مهمترین مسایل اجتماعی و سیاسی قرن ۲۱ است و همچون خطری جدی، فوری و حتمی که در ماهها و سالهای آینده ابعاد بیشتری پیدا می کند. آینده کره زمین و در نتیجه بشریت در دهه های آینده با این مسئله رقم خواهد خورد! دانشمندان معتقدند که شکافی آنتروپوژنیک ( بشر پیدایشی ) در چرخه های زیستی سیاره بدلیل تغییرات آب و هوا، اسیدی شدن اقیانوس ها، تخریب لایه اوزون، از دست دادن تنوع زیستی ( از جمله انقراض  … ادامه خواندن سند کنگره ۲۶ سازمان راه کارگر در رابطه با محیط زیست