گزارش سیاسی مصوب کنگره ۲۶ سازمان راه کارگر

جهان ما در پرتو تسلط بلامنازع نظام سرمایه داری، همچون سالهای گذشته درگیر ابرچالش هایی است که نه تنها موجودیت اکثریت ساکنان دنیا بلکه موجودیت کل سیاره زمین را با خطر جدی بقاء مواجه کرده است. از میان این بحرانها و معضلات متعدد، میتوان روی چند بحران تاکید نمود: ۱- ادامه پاندمی کرونا برای دومین سال متوالی ۲- گسترش روزافزون فقر و فاصله طبقاتی در همه کشورهای جهان ۳- خطر انقراض زمین به دلیل فقدان اراده جدی و فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی 4- … ادامه خواندن گزارش سیاسی مصوب کنگره ۲۶ سازمان راه کارگر