گزارش : در دو روزه ی دادگاه عالی بریتانیا درباره بررسی استرداد جولیان آسانژ به امریکا، با تظاهرات و تجمع و سخنرانیهای پرشور هواداران آزادی و حقیقت و مدافعان جولیان آسانژ در لندن همراه شد. در دو روزه ی دادگاه، آسانژ ،‌شخصا بخاطر بیماریهای عدیده ای که در زندانهای مخوف انگلستان به آن دچار شده،‌ نتوانست شرکت کند ؛ اما وکلای مدافع او و خانواده و هواداران او از بسیاری از کشورها، د ردادگاه و مقابل دادگاه ، صحنه های پرشوری از همبستگی با این مبارز شریف حقیقت و آزادی بیان آفریدند.» جولیان آسانژ باید آزاد شود!‌ استرداد آسانژ ، شرکت در جنایت است! دستها از آسانژ ، کوتاه !‌ آگاهی بالا رفته است؛ زمان تغییر فرا رسیده است!» با این شعارهای اعتراضی صدها آزادیخواه و بشردوست بریتانیایی، آمریکایی، آلمانی ، اروپایی و فعالان چپ و ترقیخواه ایرانی و خاورمیانه ای در مقابل دادگاه عالی بریتانیا، همبستگی بزرگ بین المللی را در روزهای زمستانی و بارانی لندن برگزار کردند.دعوت میکنیم به گزارش دوروزه ی این تجمعات و سخنرانیها و برخی گفتگو ها توجه کنید و تلاش کنیم که صدای آسانژ باشیم، صدایی برای حقیقت، صدایی برای ازادی