1 thought on “تبدیل وضعیت کارگران ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس

 1. دولت برای پنهان کردن هویت مسئولین خود در شرکتهای گاز در سالهای گذشته با استناد به مفاد قراردادهای حجمی کارگری و تحمیل آن با فریبکاری به کارگرانی که قرارداد یا طرف حساب مستقیم این شرکتها نبوده مردم را با این قراردادها در شرکتهای گاز در سالهای گذشته به گروگان گرفته و در زمان ورود بخش خصوصی که عوامل بسیجی و آخوندزاده ها در آن نقش به سزائی داشته و عمدتا از مهره های کلیدی و یا از عوامل حراستی بوده اند و با ارائه برگه های عضویت به تمامی کارکنان و به کارگرانی که قرارداد مستقیم در این شرکتها بوده و یا استخدام این شرکتها شده بودند و اقدام به گروگانگیری از کارگران بلاتکلیف کرده و با جاسوس گماری و اتهام زنی و ایجاد جو سیاسی با هماهنگی عوامل بسیجی و فریب کارگری در زمان شروع تحریمها تریبونهای جهان فریبی به راه انداخته و کارگران را به دستگاههای دولتی مرتبط نموده و اقدام به سندپراکنی میکنند و خود و تمامی بدنه این شرکتها و پیمانکاران بخش خصوصی را در قالب ضد انقلابی و با هویتها جعلی به نمایش میگذارند و مدعی میشوند که ضد انقلاب بوده اند و در مقابل انقلابیون و عوامل حزب اللهی قرار گرفته اند.
  لازم به ذکر است این اشخاص برای پیشبرد اهداف خود و دور زدن تحریمها از سالهای گذشته برنامه ریزی کرده اقدام به گروگانگیری از کارگران حجمی نموده و به روشهای مختلف مسئولین اصلی که از قشر خانواده های شهید و از عوامل نفوذی بوده اند هویت آنها را پنهان کرده اند.
  این اشخاص تامین کننده منافع عوامل بسیجی و حزب اللهی بوده بعنوان پیمانکاران بخش خصوصی بوده ولی از کشورهای دیگر و با هویتهای جعلی سر در می آورند.
  با بررسی مفاد قراردادهای حجمی کارگران و سکوت تمامی دستگاههای دولتی و عدم نظارت و جاسوس گماری برای زمینه سازی افشاء گری عوامل بسیجی توام با فربکاری با هدف ضد کارگری و با وعده و وعید واگذاری دارائیهای تصاحب شده کارگران توسط عوامل دولتی به این اشخاص و منحرف نمودن اعتراضات برای قطع حمایت جوامع مدافع حقوق بشری از اعتراضات کارگری با برچسب زنی و جوسازی و پرونده سازی سیاسی بر علیه کارگران.
  چگونگی مسئول قرار گرفتن کارگران در قبال امور مسئولین اصلی و اقدام به گروگانگیری با پلمپ کردن سیستمهای کامپیوتری و تحمیل آن به کارگرانی که استخدام یا طرف قرارداد این شرکتها نبوده و با ماموریت و مرخصی مداوم روزانه به مسئولین اصلی برای پنهان کردن هویت آنها در زمان ورود بخش خصوصی و برقراری اتوماسیونهای اداری برای پنهان کردن هویت مسئولین و گماردن برخی از اشخاص بجای مسئولین اصلی برای اعمال فشار و اتهام زنی و بکارگیری کارگران طبق دستور در امور مربوط به مسئولین اصلی و دریافت رسید در امور مربوط به آنها و اقدام به اتهام زنی.
  کارگران به روشهای مختلفی در این شرکتها به گروگان مسئولین در آمده و دولت با پررنگ کردن معوقات مزدی خیانتهای پشت پرده مسئولین دولتی و نقش عوامل بسیجی را پنهان میکند و با اتهام زنی کارگران را به سکوت وادار کرده و در زمان تحریمها با سندپراکنی کارگران را در مقابل مسئولین قرار داده و در مقابل تحریمها قربانی کرده و از این طریق به سکوت وادار میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *