در دی ماه در کردستان علاوه بر رفقا ناصر و باقی دو رفیق دیگر را نیز از دست دادیم
انسان‌گرایی مارکسیستی و دموکراسی سوسیالیستی / میشل لووی
در دی ماه : رفقا:حمید حسین پور رودسری و مجید راست
نظریه‌ی مارکسی دموکراسی / محمت تاباک / ترجمه‌ی حسن آزاد
محمود صالحی و نجیبه صالح زاده:سخنی با اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

از متن:"سالهاست جنبش کارگری ایران، جهت احقاق حق با نظام سرمایه داری و کارفرمایان مبارزه کرده و خواهد کرد. در این راه هزاران نفر از بهترین افراد خود را از دست داده و باز هم به مبارزه خود علیه نابرابری مستحکم به پیش حرکت کرده و خواهند کرد. اهداف این مبارزه، سرنگونی جامعه نابرابر و طبقاتی موجود است و مستقر کردن جامعه ای که عاری از هر گونه ستم ، استثمار و نابرابری باشد...."

ادامه مطلب....

پیام نامۀ سرگشاده اسماعیل بخشی

از متن :"....به دنبال اعتصابات و تظاهرات چند هفته ای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه که علیه خصوصی سازی  و برای احقاق حقوق از دست رفته خود مبارزه می کردند، اسماعیل بخشی و همۀ اعضاء مجمع نمایندگان کارگران و پس از آن علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به شیوه ای خشن توسط نیروهای امنیتی دستگیر و در سلول های مخوف زندان های اهواز، شوش و اندیمشک زیر شدید ترین شکنجۀ بازجوهای ادارۀ اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی قرار گرفتند. اسماعیل بخشی پس از٢٥روز....."

ادامه مطلب....

سیاسی
زنان
ملی
اقتصادی
اجتماعی
هنر و ادبیات
گوناگون