روزهای پایانی سال ۹۷ برای ما کارگران با نگرانی و حیرت از تصویب دستمزدهای ناچیز گذشت. دستمزدهایی که تقریبا ۴ برابر زیر خط فقر است. ما کارگران هنوز در حیرت تصویب این دستمزدهای ناچیز بودیم که سیل بسیاری از هم وطنان ما را بی خانمان کرد.
دیگر نمی توان گفت که سیل، بلای طبیعی است. چون سال هاست که انسان به دانش و تکنولوژی مقابله با این بلاهای طبیعی دست پیدا کرده است. وقتی نتیجه یک تحقیق در سال ۱۳۹۵ نشان داده بود که منطقه آق قلا احتمال دارد در نتیجه سیل، زیر آب برود ولی مسئولان مربوطه هیچ اقدام پیشگیرانه انجام ندادند و حتی به ساکنان این مناطق در مورد وضعیت آن ها هشدار نداده بودند دیگر نمی توان از طبیعی بودن سیل حرف زد.

اینجا طبق معمول، بی مسئولیتی و بی کفایتی مسئولان مطرح است که برای جان ما کارگران ارزش قائل نیستند. بله ما کارگران هستیم که در این بلاهای به اصطلاح طبیعی آسیب می بینیم. مسئولان و سرمایه داران یا در کشورهای دیگر به تفریح مشغول هستند یا در عمارت های مستحکم خود از گزند هر نوع بلایی به دور هستند.  خانه های ما کارگران است که امن نیست و آسیب پذیر است. بله ! جان ما کارگران است که ارزان است و ارزان از دست می رود .
مسئولین بی کفایت با اقدامات غیر مسئولانه، با تبدیل جنگل ها به ویلا برای ثروتمندان ،با بی توجهی به مسئله فرسایش زمین و ...عملا زمینه این نوع بلاهای طبیعی را فراهم کرده اند.

مسئولان مربوطه به جای اقدامات کارشناسانه در حفظ محیط زیست، عملا آن را به تاراج برده اند و از این راه ثروت های هنگفتی برای خود اندوخته اند. دولت و مسئولان مربوطه،  مسئول آسیب جسمی و ذهنی به مردم مناطق سیل زده هستند. ما کارگران باید نه تنها برای دستمزد ،  بلکه برای یک زندگی انسانی در یک محیط انسانی و امن مبارزه کنیم.

⬆️پیام یک فعال کارگری
♦️انتشار توسط: کانال مستقل کارگران هفت تپه