امیرحسین محمدی فر و ساناز الله یاری که از اعضای هیات تحریریه نشریه گام بودند، در روز 19 دی ماه 97 بازداشت شدند که با گذشت 3 ماه از بازداشتتشان، آزاد نشده اند. این دو که با یورش به منزل پدری دستگیر شده بودند به سلولهای بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده و تاکنون نیز در آنجا نگهداری میشوند.

این دو و نیز عسل محمدی و امیر امیرقلی، به عنوان اعضای هیات تحریریه نشریه گام، به دلیل دفاع از حقوق کارگران و به ویژه کارگران هفت تپه دستگیر شده اند. عسل محمدی که در اذر ماه دستگیر شده بود با قرار وثیقه بعد از حدود یک ماه ازاد شد و امیر امیرقلی که اواخر دی ماه دستگیر شده بود همچنان در زندان شوش به سر می برد.