بیش از ٣۰ خانوار در شهرستان کارون در خوزستان که درنتیجه سیل به صورت موقت در یک سالن ورزشی اسکان داده شده بودند، از طرف مسئولان این سالن ورزشی برای تخلیه این کمپ تحت فشار قرار گرفته اند. مسئولان این سالن ورزشی به طور عامدانه، آب و برق این سالن ورزشی را قطع کرده اند. این خانوارها که عمدتا ساکن روستاهای اطراف شهرستان کارون هستند به دلیل ورود سیل به خانه هایشان، جای دیگری برای اسکان ندارند. همچنین در طی چهار روز گذشته، کمک های هلال احمر به این خانوارها قطع شده است و تنها با کمک های مردمی توانسته اند این چند روز را دوام بیاورند. اکنون این ٣۰ خانوار عملا مجبور هستند این کمپ موقت یا همان سالن ورزشی را تخلیه کنند.
آن مسئولینی که در زمان سیل، به دروغ وعده می دادند کجا هستند؟  

♦️متن و خبر ارسالی به کانال مستقل کارگران هفت تپه

بیش از ٣۰ خانوار در شهرستان کارون در خوزستان که درنتیجه سیل به صورت موقت در یک سالن ورزشی اسکان داده شده بودند، از طرف مسئولان این سالن ورزشی برای تخلیه این کمپ تحت فشار قرار گرفته اند. مسئولان این سالن ورزشی به طور عامدانه، آب و برق این سالن ورزشی را قطع کرده اند. این خانوارها که عمدتا ساکن روستاهای اطراف شهرستان کارون هستند به دلیل ورود سیل به خانه هایشان، جای دیگری برای اسکان ندارند. همچنین در طی چهار روز گذشته، کمک های هلال احمر به این خانوارها قطع شده است و تنها با کمک های مردمی توانسته اند این چند روز را دوام بیاورند. اکنون این ٣۰ خانوار عملا مجبور هستند این کمپ موقت یا همان سالن ورزشی را تخلیه کنند.
آن مسئولینی که در زمان سیل، به دروغ وعده می دادند کجا هستند؟  

♦️متن و خبر ارسالی به کانال مستقل کارگران هفت تپه