تجمع اعتراض کارگران کنتورسازی قزوین در برابر استانداری با شعار عزا عزاست امروز/ روز عزاست امروز/ زندگی کارگر روی هواست امروز

گروهی از کارگران شرکت کنتورسازی  ایران در اعتراض به حقوق معوقه ۲۵ ماهه و سنوات‌شان مقابل استانداری قزوین تجمع کردند و خواستار پیگیری مطالبات خود از سوی مسئولان شدند.

کارگران معترض شعار  می دادند: « عزا عزاست امروز روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست امروز»،  «استانداری حمایت حمایت»

این کارگران روز گذشته  هم به همراه خانواده های خود مقابل استانداری تجمع کرده بودند.

لینک کانال
t.me/vahedsyndica (https://t.me/vahedsyndica)