دوستانی که در روزهای محرم با قصد عذاداری برای دفاع از حق و مقابله با ظلم سینه میزنند! مبارزه با ظلم این نیست که کسی بگوید به من چه که مردم نون ندارن بخورن، یا به من چه که همکارم حقوق نگرفته، یا به من چه که همکار مریضم ازشدت ناراحتی از بی حقوقی حالش به هم خورد بردنش اورژانس!

باخبر شدیم امروز امیر اسدبیگ ملعون فاسد، با وجود ندادن حقوق، گستاخانه در شرکت حضور یافته و با دو نفر بادیگارد گردن کلفت اقدام به گشت زدن در شرکت نموده و وقتی با اعتراض همکارمان مهدی فتحی مبنی بر علت ندادن حقوق مواجه می شود، بابی ادبی کامل با نامبرده پرخاشگری می کند و با همکاری شکوهی ملعون و جاسوس اطلاعات حکم ممنوع الورودی او را به شرکت صادر می کند.
همکاران عزیز!
آیا ظلم و ستم های زمان افشار یادتان رفته است؟ آیا دوست دارید به دوران سابق که به کارگران بی احترامی می شدبرگردیم؟!
دوستان!
همه ما در یک کشتی نشسته ایم و هر اتفاق بدی بیفتد همه با هم غرق می شویم.
فردا صبح در حمایت از همکارمان و اعتراض به عدم پرداخت حقوق در یک مرحله و همچنین جهت بیرون انداختن شکوهی ملعون درب حراست تجمع خواهیم کرد.
⬆️ جمعی از فعالین مستقل کارگری هفت تپه - ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

♦️انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

⭕️ فوری! فردا صبح جمعه تجمع اعتراضی درب حراست