کلیه کارگران، معلمان، دانشجویان و فعالین اجتماعی زندانی باید بی درنگ آزاد شوند

علیرغم همه فشارها و تهدیدات و احضارها و دستگیریها در روزهای پیش از روز جهانی کارگر، فعالین کارگری و تشکلهای مستقل کارگری و مردمی در ایران – بویژه در تهران و کردستان – توانستند در روز ۱۱ اردیبهشت به خیابان بیایند و صدای اعتراض خود را به وضعیت فلاکتبار موجود بلند کنند. در تهران فعالین کارگری و اجتماعی سعی کردند ضمن تحریم تجمع فرمایشی نهاد دولتی "خانه کارگر" مستقلا در میدان بهارستان و در برابر مجلس دست به تجمع بزنند. به دعوت سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، تشکل های بازنشستگان و نیز فعالین جنبش دانشجویی، این گردهمایی دلیرانه، با شرکت صدها نفر برگزار شد، اما نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم سرمایه و استبداد، وحشیانه به تجمع کنندگان حمله کردند و علاوه بر دستگیری شش تن از اعضای سندیکای شرکت واحد تهران، دهها تن از دانشجویان و فعالین کارگری و اجتماعی و حتی خبرنگار روزنامه شرق را با ضرب و شتم دستگیر و به زندان اوین و زندان قرچگ و دیگر بازداشتگاههای امنیتی منتقل کردند. یکی از اعضای سندیکای شرکت واحد آقای وحید فریدونی چنان مورد ضرب و شتم قرار گرفت که زندانبانان ناگزیر از انتقال او به بیمارستان شدند.

فعالین کارگری در مراسم امسال در شهرهای مختلف با شعار "نان، کار، آزادی" و اعتراض به اختلاس و غارت و فقر و فلاکت، به میدان آمدند و تلاش کردند گوشه ای از قدرت طبقه کارگر در سال "حساس" ۹۸ را به خامنه ای و دیگر سردمداران رژیم اسلامی سرمایه داری بفهمانند.

یک روز بعد از روز جهانی کارگر، بخشی دیگر از طبقه کارگر ایران یعنی معلمان به انگیزه ۱۲ اردیبهشت که در ایران روز معلم است، اقدام به برگزاری تجمعات سراسری در برابر ادارات آموزش و پرورش شهرهای مختلف کردند که بنا به گزارشات رسیده، این فراخوان حداقل در شهرهای مختلف ۱۴ استان کشور برگزار شده است که در تهران منجر به دستگیری آقایان بداقی و فلاح دو تن از مسئولین کانون صنفی معلمان تهران شد. معلمان ایران در این تجمعات اعتراضی سراسری ضمن تاکید بر خواستهای صنفی و اجتماعی خود خواهان آزادی فوری معلمان زندانی شدند.

در مجموع در پی اقدام شجاعانه بخشهایی از طبقه کارگر و حامیان آن، حدود ۶۰ نفر دستگیر شده اند که به غیر از چند نفر، اکثریت آنها کماکان در زندان بسر میبرند. حدود ۱۵ نفر از بازداشت شده گان زن هستند که عمدتا به زندان قرچگ ورامین منتقل شده اند.

رژیم ایران با این نوع برخوردهای شداد و غلاظ میخواهد به فعالین جنبشهای کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، بیکاران و ... هشدار دهد که متناسب با بدتر شدن اوضاع اقتصادی – اجتماعی و سیاسی، فرصت هیچ نوع ابراز وجود را به آنها نخواهند داد و شدیدترین سرکوبها در انتظار آنها خواهد بود. غافل از اینکه کارد به استخوان اکثریت اردوی کار و رنج رسیده و آنها دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و ترس و هراس آنها به تدریج فرو می ریزد و این بدل به  کابوس حاکمان شده است.

سازمان ما از همه نهادهای کارگری و بشردوست در جهان و تمامی فعالین چپ و آزادیخواه میخواهد که با استفاده از همه توان و امکانات خود به دستگیریهای اخیر و شکنجه و ضرب وشتم زندانیان اعتراض کنند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین کارگری و عموم زندانیان سیاسی شوند.

 

                  کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزادی باید گردد

                   پیش به سوی اعتصابات عمومی و سراسری

                    سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه داری ایران

                     زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 

                 کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

 

                ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸