کانون نویسندگان ایران "در تبعید" با اندوه فراوان در گذشت منتقد، شاعر و پژوهشگر گرانقدر و کم تا، ملیحه تیره گل (‌م. رازین) را به اطلاع هم میهنان عزیز می‌رساند. ملیحه تیره گل، عضو کانون نویسندگان ایران " در تبعید"، در گسترۀ نقد و پژوهش ادبی آثار ماندگاری ازخود بر جای گذاشته است. نقد تحلیلی "اندیشه در شعر اسماعیل خوئی و خاستگاه آن" (سال ۱۳۷۵)، مقدمه‌ای برادبیات فارسی در تبعید (۱۳۷۵-۱۳۵۷) منتشر شده در سال ۱۳۷۷، و مجموعه ۱۴ جلدی " روایتی از ادبیات فارسی درتبعید"، از گنجینه‌های نقد و پژوهش ادبی، کارهای درخشان ملیحه تیره گل هستند. از ملیحه تیره گل دفترهای شعر «از خفای خود» و «کاکتوس»، و «کوه جواب می‌دهد» (مجموعه مقالات در بارۀ شعر و داستان) منتشر شده است. سایت ادبی " غرفۀ آخر"، از فعال ترین و با کیفیت ترین سایت‌های ادبی، سایت ملیحه تیره گل است.

کانون نویسندگان ایران " در تبعید" با اندوه و دریغ بسیار، درگذشت این بانوی بزرگوار را به خانواده و دوستان وی، و به خانواده فرهنگ و ادبیات فارسی تسلیت می‌گوید.

کانون نویسندگان ایران " در تبعید"
۲۱ ماه مه ۲۰۲۰
اول خردادماه ۱۳۹۹