جمعیت کردهای مقیم فرانسه همدردی عمیق خود را با بلا دیدگان سیل زده در نقاط مختلف ایران ابراز میدارد و ازعموم مردم کردستان در خواست می نماید به هر طريق  كه  ممكنه  به کمک قربانیان این مناطق بشتابند
زمامداران امور در رژیم جمهوری اسلامی ایران  هیچگاه بفکر پیش بینی های ضروری برای جلوگیری از اتفاقات ناشی از بارانهای شدید نبوده اند وهمانگونه که در گذشته نیز نشان داده اند بعد از جاری شدن سیل خانمان برانداز نیز از کمک رسانی و اقدامات تامینی و معیشتی سر باز زده اند و سیل زدگان و آوارگان با اقسام مشکلات  مسکن، بهداشت و خوراک و پوشاک مواجە گردیده اند
این بار دامنه فاجعه وسیع وبی نهایت دردناک است و ابعاد ویرانگری و تلفات در اغلب استانهای کشور چون اصفهان ایلام، بوشهر، خوزستان،  فارس، قم، سیستان و بلوچستان، گلستان، کرمانشاه، لرستان و دیگر نواحی کشور گسترده است
 
جمعیت کردهای مقیم فرانسه با اعلام همبستگی، مراتب تسلیت و همدردی خود را به همه بازماندگان و خانواده های قربانیان فاجعه سیل ابراز میدارد
پاریس پنجم فروردین ١٣٩٨