بە نام خداوند جان وخرد

فرهنگیان آگاه ایران

درسالروز گرامیداشت مقام معلم ودرپاسخ بە فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران،￵  فرهنگیان مطالبه گر و روشنفکر کردستان همراه و همگام با همکاران خود درسراسر کشور دست به تجمع اعتراضی زدند.
اعتراض معلمان در راستای احقاق حقوق صنفی و مدنی و با تکیه  بر اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و مواد۴۳- ۴۴- ۴۶ منشور حقوق شهروندی، بار دیگر نشان داد که همکاران ما با جدیت دنبال خواسته های خود و دانش آموزان هستند و در این راه از  هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.
مسئولان نیز بدانند که برخورد قهری، بازداشت و نسبت دادن اتهام نه تنها نتیجه ای در بر ندارد بلکه عزم همکاران ما را در پیگیری خواسته ها راسخ تر نموده، تلاش ها را برای رسیدن به آنها بیشتر خواهد نمود.

بدیهی‌ است کنش های اعتراضی از اصول شناخته شده و مورد وثوق نهادهای مدنی برای پیگیری خواسته ها و تحقق آنها و زبان گویای مردم برای رساندن صدا و خواست مردم به حاکمیت در بیشتر کشورهای جهان است، لذا آنچه که مد نظر برگزار کنندگان و جامعه است تحقق آنهاست، نه برخورد رادیکال و سرکوب آنها از جانب حاکمیت!
هم خوانی و انتساب آنها به عناوینی هم چون اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت کشور و... نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه نتیجه ی عکس خواهد داشت.  
انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) ضمن قدردانی از همکاران در پاسخ مناسب به فراخوان،حمله به تجمعات به ویژه تجمع تهران را به شدت محکوم می نماید و خاطر نشان می سازد خواستار آزادی هرچه سریعتر و بی قید و شرط همکاران است.

????انجمن صنفی معلمان کردستان(سقز و زیویه)
۱۵ اردیبهشت ۹۸

???? @kashowra