صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا
May 28, 2019

بدنبال وقوع فاجعه سیل فروردین 98 و هجوم مصائب سهمگین به مردم تحت ستم آن مناطق، "صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا" تصمیم گرفت تا همراه با خیل عظیم کمک های مردمی به سیل زدگان سهم کوچکی نیز ادا کند. از آنجا که هدف کمک های صندوق همبستگی طبق اساسنامه اش اکیدا کمک به فعالین مستقل کارگری و تقویت مبارزات آنان است، اما بعضا نیز لازم است نسبت به اینگونه مصائب انسانی ادای سهم نمود، قرار بر این شد که جمع آوری کمک برای سیل زدگان نه به شکل کمپینی عمومی، که بصورت درخواست درونی از اعضای صندوق همبستگی انجام شود.
از اینرو بدنبال درخواست هیات امنا و مشارکت 30 سی نفر از اعضا و دوستان و اختصاص وجهی از بودجه صندوق جمعا مبلغ 3170 دلار معادل  35000000  تومان کمک از طریق امدادگران مردمی مورد تایید فعالین مستقل کارگری برای دو منطقه، یکی 20000000 تومان و دیگری 15000000 تومان، ارسال و دریافت شد.
در پایان از همه عزیزانی که در این امر مهم صندوق همبستگی را یاری دادند قدردانی می کنیم و امیدواریم که همیشه یار و همراه صندوق همبستگی باشند.

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا
9 مه 2019