ما
بر می گردیم.
یادمان رفته
گلدان ها را آب بدهیم.
عیدی نعمتی شاعر تبعیدی سال 1333 در شهر آقاجاری متولد شد و روز جمعه هفدهم خرداد پس از چند سال بیماری در کشور کانادا چشم از جهان فروبست. وی پیش و پس از انقلاب سالیانی زندانی بود و پس از آزادی ناچار ایران را ترک کرد و به کشور کانادا رفت. به رغم همه‌ی رنج‌ها اما شعرهایش سرشار از امید به پیدایی دنیایی بهتر برای انسان است. از عیدی نعمتی، چهار مجموعه شعر منتشر شده است:
«چقدر سوراخ روی این دیوار است»‌(2008)، «صمیمیت‌های غارت شده»‌(2012)، «باد از پسِ پلکِ یاد می‌وزد»‌(2014) و «آخرین انار پاییز».
یادش گرامی باد!