متعاقب اعلام اعتصاب غذای امیرحسین‌محمدی‌فرد؛ ساناز الهیاری نیز رسما اعلام کرد به همراه امیرحسین و تا زمان آزادی خود و همسرش و سایر زندانیان هفت‌تپه اعتصاب غذا خواهد کرد.