چاپ


????شمار بازداشت شدگان در خلال برگزاری جلسه دادگاه متهمین اعتراضات هفت تپه به ۶ تن افزایش پیدا کرد. هیراد پیربداقی، رهام یگانه، فرید لطف آبادی، فعال کارگری و دستکم سه تن دیگر از حاضرین تاکنون بازداشت شده اند. بازداشت این شهروندان در مقابل دادگاه انقلاب تهران و پیش از برگزاری جلسه دادگاه و در جمع خانواده متهمین اعتراضات هفت تپه صورت گرفته است.

????هیراد پیربداقی، رهام یگانه، فرید لطف آبادی، سه تن از حاضرین بوده اند که در مقابل دادگاه انقلاب تهران و در جمع خانواده متهمین اعتراضات هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به ساختمان محل برگزاری دادگاه منتقل شده اند. به گفته حاضرین علاوه بر این افراد دستکم ۳ تن دیگر نیز بازداشت شده اند/دانشگاه ما.
@Danehsgah_ma