سازمان ها
سازمان راه کارگر
سازمان اتحاد فدائيان کمونيست
سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر
حزب کمونيست ايران
اتحاد سوسياليستى کارگرى
سازمان فدائيان اقليت
اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه
سازمان فدائيان خلق ايران اکثريت
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
چريکهاى فدايى خلق ايران
حزب کمونیست کارگری ایران
شورای نمایندگان احزاب سازمان ها و... چپ وکمونیست
هسته اقلیت
حزب حکمتیست (خط رسمی)
حزب حکمتیست
حزب توده ایران
جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان
فرقه دموکرات آذربایجان
حزب دموکرات کردستان ایران
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
حزب کومه له کردستان ایران
گرایش مارکسیست های انقلابی ایران
روند سوسیالیستی کومله
سیمای سوسیالیسم
حزب رنجبران ايران
توفان حزب کار ايران
حزب کمونیست ایران م.ل.م
شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران
حزب سوسياليست ايران
حزب سبزهاى ايران
لیبرال دمکرات های ایران
فوروم اجتماعى ايران
سازمان مجاهدین خلق ایران
زنان کارگری
بیدارزنی سندیکای کارگران شرکت واحد
 كانون زنان ايراني افق روشن
  سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان) کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
سازمان رهائی زن کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل‌هاي کارگري
 شبکه زنان اتحاد كارگرى
 پیام زن، نشریه جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) جنبش کارگرى
 شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ايران همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران SSTI
 جهان زن کارگران
  شبکه سراسری همکاری زنان ايرانی سایت کارگران ایران
  زنانی دیگر شبکۀ همبستگی کارگری
 بنیاد پژوهش های زنان ایران کميته پيگيرى
  علیه تبعیض سازمان دفاع از حقوق زن در ایران سنديکاى هفت تپه
 سایت سازمان آزادی زن اتحادیه آزاد کارگران ایران
 شش رنگ - پایگاه اطلاع رسانی لزبین ها و ترنسجندرهای ایرانی خودروکار
 پلهایی برای زنان کارگران ايران خودرو
 مازنان جمعی از فعالین کارگری
  کانون مدافعان حقوق کارگر
  اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
  بولتن اخبار کارگری
  کارگر امروز
  چشم انداز کارگری
 

       

   
روزنامه ها و نشریات
لوموند ديپلماتيك
انقلاب اسلامى
زیست بوم
نشریه آلترناتیو
کتابخانه فارسی
فرهنگ امروز
نشریه کارگر سوسیالیست
کانون ها و انجمن ها
کانون نویسندگان ایران
( کانون نویسندگان ایران (در تبعید
بیداران : خاوران مجازی
(كانون زندانيان سياسي (در تبعيد
کانون صنفى معلمان ايران
گفتگوهای زندان
انجمن دفاع از زندانيان سياسى و حقوق بشر
گزارشگران بدون مرز
انتگراسيون
کانون خاوران
فعالان در تبعید
کمیته گزارش گران حقوق بشر
جنبش جهانی حقوق بشر
سینمای ازاد
ملی
آچیق سوز
آذربایجان
بروسكه
فریاد جنوب
سايت هه لويست
پیام
می مکُران- وبلاگ سیاسی -اجتماعی بلوچستان
جبھه متحد بلوچستان جمھوريخواھان فدرال
ساوالان سسی
کرد پرس
روژ _ خبری تحلیلی
تلویزیون نوروز
 
آثار و نشریات تئوریک
كاوشگر
سرمایه - کارل مارکس
نشر بيدار
ارنست مندل
سامان نو
مجله هفته
انديشه و پيكار
نقد اقتصاد سیاسی
آرشیو مارکس و انگلس دراینترنت
پروبلماتیکا
مبارزان کمونيست
آرشیو اسناد سازمان وحدت کمونیستی
آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران
انتشارات جافک
 
 
رادیو و تلویزیون
رادیو و تلویزیون برابری
رادیو همبستگی
تلویزیون کومله
تلویزیون چشم انداز
رادیو زمانه
رادیو ندا
تلویزیون دیدگاه
تلویزیون دموکراسی شورایی
صداى زن
تلویزیون دریچه
تلویزیون به پیش
رادیو آلمان
راديو بي بي سى
رادیو فردا
راديو فرانسه
صداى آمريكا
من و تو - اطاق خبر
صدای روسيه
يورو نيوز
العربيه
راديو پژواک
رادیو کوچه
تلویزیون آسوسات
 
 
خبرى
گزارشگران
عصر نو

اندیشه نو

آگاهی نیور

پيك ايران
اشتراک
ایران وایر
آزادی بیان
اخبار روز
بالاترین
ایران گلوبال
گويا
برای آزادی
 
دیدگاه نو
ايران امروز
كار آن لاين
ايران پرس نيوز
آينده نگر
آسمان دیلی نیوز
هرانا
پیک نت
سحام نیوز
تابناک
آفتاب
ایلنا
خبرگزاری ايسنا
کلمه
روشنگرى
رنگین کمان
ایرانیان انگلستان
زیتون
نگام